14 April 2011

Tiada Keraguan padaNya

Posted by Basmah Thariq at 08.18.00

Boleh jadi ada saat-saat dalam hidup ini, manusia mengalami keraguan tentangNya. Boleh jadi keraguan tersebut mengantar mereka untuk menolak kehadiran Allah ‘azza wa jalla dan menanggalkan kepercayaanNya. Tetapi, ketika keraguanNya akan beralih menjadi kegelisahan, terkhusus disaat termenung, maka ketahuilah:

“Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan mereka tidak lain hanya menduga-duga saja.” (QS Al-Jatsiyah : 24)

Bahkan, boleh jadi kita dapat berkata bahwa mereka yang tidak mempercayai wujudNya adalah orang-orang yang kehabisan akal dank eras kepala ketika berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak sesuai dengan “nafsu” itu.

“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadika hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu. 
Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi anugrah.” (QS Ali ‘imran : 8)

Mata hati jauh lebih tajam dan lebih meyakinkan daripada pandangan mata. Bukankah mata sering menipu kita? Dia hanya bisa dilihat oleh hati dengan hakekat KEIMANAN.


#apakabarhati?

1 comment

16 April 2011 19.47

AsyHadu an laa ilaaha illalloh....

Posting Komentar
 

Bianglala Basmah Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea